Գլխավոր
Կապ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ
Հայերեն
Հայերեն
English
Գլխավոր

 

 «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության հերթական ընդհանուր ժողովն անցկացվեց անդամների համատեղ հավաքի ձևով:Մասնակիցների գրանցումը սկսվեց 10։00-ին, իսկ 11։00-ին ժողովը սկսեց աշխատանքը։ Պալատի նախագահ Հ․ Պետրոսյանը, ողջունելով ժողովի մասնակիցներին, տեղեկացրեց, որ համաձայն Պալատի կանոնադրության՝ համատեղ հավաքի ձևով կազմակերպվող ժողովի քվորումը համարվում է ապահովված, եթե մասնակցում է Պալատի անդամների կեսից ավելին։ 2021թ․ ապրիլի 10-ի դրությամբ Պալատին անդամակցող 518 անդամներից գրանցվել են 292 –ը, ինչը փաստում է, որ ժողովը կարող է ձեռնամուխ լինել օրակարգային հարցերի քննարկմանն ու հաստատմանը։ Ներկայացնելով օրակարգը՝ Հ․ Պետրոսյանը նշեց, որ այն, ընդգրկված տասը հարցերով, վերջնական հավանության է արժանացելապրիլի 27-ինգումարվածնախորդԽորհրդինիստում, փաստաթղթերինախագծերը ուղարկվել են Պալատի անդամներին և տեղադրվել կայքում։ Այնուհետև նահաստատման ներկայացրեց ժողովի հետևյալ  օրակարգը՝

 1. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության հերթական ընդհանուր ժողովի գումարման քարտուղարի ընտրություն,
 2. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության հերթական ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն,
 3. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության 2020 թվականի տարեկան գործունեության հաստատում,
 4. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում,
 5. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության 2020 թվականի գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվության հաստատում,
 6. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության խորհրդի և աշխատակազմի 2020 թվականին գործունեության, ինչպես նաև 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ Պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվության հաստատում,
 7. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության անդամների մուտքի վճարների և անդամավճարների չափի հաստատում,
 8. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության կառուցվածքի հաստատում,
 9. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության խորհրդի անդամների ընտրություն,
 10. «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն։

Քվեարկության արդյունքներով, կողմ՝ 292, դեմ՝  0, ձեռնպահ՝  0,  ժողովը  հաստատեց օրակարգը:

Օրակարգի առաջին և երկրորդ հարցերի վերաբերյալ՝Հովհաննես Պետրոսյանը պարզաբանեց, որ Ժողովի անցկացման կարգի համաձայն Պալատի խորհուրդն է ներկայացնում Ժողովի քարտուղարի և հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների թեկնածությունները։ Հանձնաժողովի անդամների թիվը պետք է կազմի ժողովի մասնակիցների թվի երկու տոկոսը։

Քվեարկության արդյունքներով, կողմ՝ 292, դեմ՝  0, ձեռնպահ՝  0՝ժողովը Պալատի գործադիր տնօրեն Լևոն Խաչատրյանը ընտրվեց ժողովի քարտուղար ։

Ժողովի մասնակիցների թվով պայմանավորված՝ հաշվիչ հանձնաժողովի կազմում Ժողովի կողմից ընդունվող որոշումների քվեարկության արդյունքները հաշվարկելու նպատակով ընտրվեցին վեց անդամներ՝Համլետ Սահակյանը, Արփի Օսկանյանը, Թորոս Վարդանյանը, Արտակ. Նահապետյանը, Էդգար Ալեքսանյանը և Անդրեյ Բախշեյանը:

Քվեարկության արդյունքներով, կողմ՝ 292, դեմ՝  0, ձեռնպահ՝  0,  ժողովը  վերոհիշյալ անձանց ընտրեց հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ։  Այնուհետև հաշվիչ հանձնաժողովը Համլետ Սահակյանին ընտրեց հանձնաժողովի նախագահ:

 

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ՝2020թ․«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ»  հասարա­կականկազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությամբ հանդես եկավ Պալատի նախագահ Հ․ Պետրոսյանը: Հանգամանալից վերլուծությամբ նա ներկայացրեց Պալատի անցած ուղին՝Որակավորված հաշվապահների միությունից մինչև Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ, որպես շրջադարձային ժամանակահատվածներ,  առանձնացրեց 2019թվականը՝ ոլորտում սկսված արմատական բարեփոխումներով, օրենսդրական դաշտում կատարված փոփոխություններով, 2020-ը՝ Պալատի նոր կանոնադրության հաստատումով, օրենքով սահմանված հավատարմագրման պահանջների ապահովմանն ուղղված մի շարք իրավական ակտերի, ՀՄԴ Պրոֆեսիոնալ հաշվապահների մասնագիտական էթիկայի՝ նոր խմբագրությամբ կանոնագրքի ընդունումով և 2021թվականը՝ Պալատի ռեեստրում գրանցված ցուցանիշներով՝281 աուդիտոր, 237 փորձագետ հաշվապահ, 27 աուդիտորական կազմակերպություններ: Անդրադարձավ Պալատի հետագա ինստիտուցիոնալ հզորացման իրավական և ֆինանսական հիմքերին, որպես մասնագիտացված կառույցի՝ Պալատին վերապահված գործառույթներին, որակավորման կրթական ծրագրին, առաջնահերթ ու հրատապ համարեց ոլորտում առկա խնդիրների վերհանումն ու դրանց լուծման ուղիների որոնումը։

 

 «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության 2020թ. գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը քվեարկության արդյունքում  հաստատվեց  ձայների հետևյալ համամասնությամբ՝

 

կողմ              288 մասնակից,

ձեռնպահ՝        4 մասնակից

դեմ՝              0 մասնակից,

Օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ՝ Հ․Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, Կանոնադրության 14.16.15 կետի համաձայն, հաստատում է Խորհուրդը և ներկայացնում ժողովին։ Հ․ Պետրոսյանը շնորհակալություն հայտնեց Պալատի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրած «Թրասթ աուդիտ» ՓԲԸ-ին՝ բարձր մակարդակով իրականացված աշխատանքի համար։

 

Օրակարգի հինգերորդ հարցի վերաբերյալ՝պրն Պետրոսյանը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության 2020 թվականի գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունը։

Քվեարկության արդյունքում հաշվետվությունը հաստատվեց ձայների հետևյալ համամասնությամբ՝      

 

կողմ՝             284 մասնակից

ձեռնպահ՝       8 մասնակից

դեմ՝              0 մասնակից

Օրակարգի վեցերորդ հարցի վերաբերյալ՝ «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության խորհրդի և աշխատակազմի 2020 թվականի գործունեության, ինչպես նաև 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ Պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունները ներկայացրեց հանձնաժողովի անդամ Արթուր Հակոբյանը։ Նա նշեց, որ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունների և ստուգումների արդյունքում էական թերություններ և բացթողումներ չեն արձանագրվել, դասընթացներն ու քննություններն անցկացվել են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։

 

Քվեարկության արդյունքում 2020 թվականի Պալատի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվեցին ձայների հետևյալ համամասնությամբ՝

 

կողմ՝             284 մասնակից

ձեռնպահ՝       7 մասնակից

դեմ՝              1 մասնակից

Օրակարգի յոթերորդ հարցի վերաբերյալ՝Հ․ Պետրոսյանը,հաստատման ներկայացնելով «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության անդամների մուտքի վճարների և անդամավճարների չափին վերաբերող օրակարգային հաջորդ հարցը, հատկապես կարևորեց  ժողովի մասնակիցների կողմից բաց և թափանցիկ քննարկումը, ապա ծանոթացրեց վճարների չափերին։

Մուտքի վճարների չափը աուդիտորական կազմակերպությունների համար սահմանվել է 30 հազար դրամ, աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների համար՝ 10հազար դրամ։ Տարեկան պարբերականությամբ գանձվող հաստատուն անդամավճարների չափը աուդիտորական կազմակերպությունների համար սահմանվել է 250 հազար դրամ, աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների համար՝ 36 հազար դրամ։

 

Աուդիտորական կազմակերպություններից եռամսյակային պարբերականությամբ գանձվող փոփոխուն անդամավճարների չափը՝ կախված աուդիտորական կազմակերպության՝ աուդիտորական ծառայությունների մատուցումից ստացված հասույթներից, սահմանվել է 0,3 տոկոս, Աուդիտորական կազմակերպություններից եռամսյակային պարբերականությամբ գանձվող փոփոխուն անդամավճարների չափը՝ կախված աուդիտորական կազմակերպության՝ առևտրային կազմակերպություններում իրականացված պարտադիր աուդիտի քանակից, սահմանվել է 40 հազար դրամ։ Հ․ Պետրոսյանը պարզաբանումներ տվեց նաև վճարման ժամկետների վերաբերյալ։

 

Հնչեցին հարցեր վճարների վերաբերյալ, մասնավորապես Մելս Պետրոսյանը հետաքրքրվեց, թե ինչով են հիմնավորվում վճարների նման չափերը։

Հ․ Պետրոսյանը ներկայացրեց վճարման չափերը հիմնավորող փաստարկներ, նշեց, որ Խորհրդում բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում են ձևավորվել վարձավճարի ամրագրված թվերը, որ նախագիծը ուղարկվել է Պալատի անդամներին՝ առաջարկությունների և դիտարկումների համար, որ անդամավճարները շատ փոքր մասն են կազմում այն ծախսերի, որ իրականացնում է Պալատը, և որ հավաքագրված գումարների ծախսումները կլինեն արդյունավետ և թափանցիկ։

 

Արթուր Հարությունյանը և Դավիթ Անանյանը իրենց ելույթներում կարևորեցին Պալատի առաջընթացի, բազմաթիվ խնդիրների լուծման համար ֆինանսական հիմքերի անհրաժեշտությունը և ժողովի մասնակիցներին առաջարկեցին քվեարկությամբ արտահայտել իրենց վերաբերմունքը։

 

Քվեարկության արդյունքում «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարա­կական կազմակերպության անդամների մուտքի վճարների և անդամավճարների չափը հաստատվեց ձայների հետևյալ համամասնությամբ՝

 

կողմ՝             256 մասնակից

ձեռնպահ՝       8 մասնակից

դեմ՝              28 մասնակից

Օրակարգի ութերորդ հարցի վերաբերյալ՝ Հ․ Պետրոսյանը հաստատման ներկայացրեց«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ»հասարա­կական կազմակերպության կառուցվածքը՝ գծապատկերով, որում որպես բարձրագույն մարմին ամրագրված է ժողովը, որպես իրավահավասար մարմիններ հաջորդում են Պալատի խորհուրդը և վերահսկիչ հանձնաժողովը, ապա Պալատի գործառույթներն իրականացնելու համար կանոնադրությամբ նախատեսված վեց հանձնաժողովները և Պալատի աշխատակազմը։

Քվեարկության արդյունքում Պալատի կառուցվածքը հաստատվեց ձայների հետևյալ համամասնությամբ՝

 

կողմ՝             291 մասնակից

ձեռնպահ՝       1 մասնակից

դեմ՝              0 մասնակից

Օրակարգում ընդգրկված առաջին ութ հարցերի հաստատումից հետո ժողովը ձեռնամուխ եղավ իններորդ և տասներորդ հարցերով նախատեսված Պալատի խորհրդի և վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրությանը։ Հ․Պետրոսյանը նշեց, որ Խորհրդի անդամների համար առաջադրվել է 19 թեկնածություն, վերստուգիչ հանձնաժողովի համար՝10։ ՀամապատասխանաբարԽորհրդի կազմում կընդգրկվեն առավել ձայներ հավաքած առաջին 15 թեկնածուները, իսկ վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմում, նույն տրամաբանությամբ՝առաջին 5-ը։ Այնուհետև նա ընթերցեց առաջադրված թեկնածուների ցանկը ևխնդրեց ներկայանալ հակիրճ ինքնաբնութագրերով։ Թեկնածուները պատասխանեցին նաև իրենց ուղղված հարցերին։ Պրն Հ. Պետրոսյանը  ներկայացրեց նաևփակ գաղտնի քվեարկության կարգը, որից հետո մեկնարկեց քվեարկության գործընթացը։

Քվեարկության ավարտից հետո հաշվիչ հանձնաժողովը իրականացրեց քվեարկության մասնակցած Պալատի անդամների ձայների հաշվարկը։ Այնուհետև հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Համլետ Սահակյանը ներկայացրեց  քվեարկության արդյունքները (հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը կցվում է):

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամների ընտրության արդյունքներ:

Որպես խորհրդի անդամներ առաջադրված 19 թեկնածուներին տրված ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ.

 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

Կողմ 

1

Ադամյան Նաիրի Մերուժանի

122

2

Անանյան Դավիթ Սանասարի

182

3

Գասպարյան Տիգրան Էմիլի

129

4

Գրիգորյան Անուշ Գևորգի

167

5

Եդիգարյան Դավիթ Օնիկի

94

6

Համբարձումյան Վահագն Սիրվենի

154

7

Հարությունյան Արթուր Սարոյի

146

8

Հարությունյան Լեռնիկ Վարուժանի

128

9

Հովհաննիսյան Արմեն Վարդանի

131

10

Ղազարյան Մանվել Սևանի

125

11

Ղևոնդյան Արփինե Սերգեյի

125

12

Մեսրոպյան Անժելա Սամվելի

143

13

Մովսիսյան Թաթուլ Հրանտի

208

14

Նարգիզյան Մագի Գեղամի

90

15

Պետրոսյան Հովհաննես Պետրոսի

143

16

Պետրոսյան Մելսիկ Վազգենի

151

17

Սահակյան Վահագն Շահենի

92

18

Վարազդատյան Տարոն Սիրակի

100

19

Վարդանյան Գրիգոր Գևորգի

97

 

Անվավեր են ճանաչվել 13 քվեաթերթիկներ։

 

 

 

Քվեարկության արդյունքում  «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ»հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամներ ընտրվեցին ժողովի մասնակիցների առավել ձայներ հավաքած հետևյալ 15( տասնհինգ)անձինք. 

 1. Ադամյան Նաիրի Մերուժանի
 2. Անանյան Դավիթ Սանասարի
 3. Գասպարյան Տիգրան Էմիլի
 4. Գրիգորյան Անուշ Գևորգի
 5. Համբարձումյան Վահագն Սիրվենի
 6. Հարությունյան Արթուր Սարոյի
 7. Հարությունյան Լեռնիկ Վարուժանի
 8. Հովհաննիսյան Արմեն Վարդանի
 9. Ղազարյան Մանվել Սևանի
 10. Ղևոնդյան Արփինե Սերգեյի
 11. Մեսրոպյան Անժելա Սամվելի
 12. Մովսիսյան Թաթուլ Հրանտի
 13. Պետրոսյան Հովհաննես Պետրոսի
 14. Պետրոսյան Մելսիկ Վազգենի
 15. Վարազդատյան Տարոն Սիրակի

 

«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ»ՀԿ-ի վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրության արդյունքներ

Որպես վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ առաջադրված 10(տասը) թեկնածուներին տրված ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ.

 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

Կողմ 

1

Ազիզյան Արմեն Սամվելի

 

96 

2

Բաբայան Աղավնի Ռուբենի

 

68 

3

Գալստյան Արմեն Միխայելի

 

86 

4

Դավթյան Հրաչիկ Ժորայի

 

88 

5

Թադեոսյան Լիդա Թորոսի

 

96 

6

Խաչատրյան Անի Լևոնի

 

105 

7

 

Հակոբյան Արթուր Աշոտի

95 

8

Մարգարյան Անուշ Սուրենի

 

72 

9

Նահապետյան Էդգար Ռազմիկի

 

70 

10

Չատինյան Արման Վահանի

 

90 

 

Անվավեր են ճանաչվել 9 քվեաթերթիկներ։

Ձայների հաշվարկից հետո«Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ  ընտրվեցին ժողովի մասնակիցների առավել ձայներ հավաքած հետևյալ 5 (հինգ) անձինք.

 1. Ազիզյան Արմեն Սամվելի
 2. Թադեոսյան Լիդա Թորոսի
 3. Խաչատրյան Անի Լևոնի
 4. Հակոբյան Արթուր Աշոտի
 5. Չատինյան Արման Վահանի

Խորհրդի և վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմերի ընտրության արդյունքները հրապարակելուց հետո  «Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ» հասարակական կազմակերպության  հերթական ընդհանուր ժողովն ավարտեց իր աշխատանքը:

 

 

 

Ժողովի Նախագահ՝                                                      Հ․Պետրոսյան

 

 

Ժողովի Քարտուղար՝                                                   Լ. Խաչատրյան

 

 

 

 

Նորություններ
Մայիս 12, 2021
Մայիս 07, 2021
Մայիս 06, 2021
Փոխարժեք | 12/05/2021
USD
487.50
GBP
629.90
EUR
551.07
RUB
7.36